Cennik

CENNIK


Konsultacje psychologiczne 100 PLN
Terapia psychologiczna 100 PLN
Terapia dzieci w wieku do 7 lat 100 PLN
Terapia uzależnień 100 PLN
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – indywidualny 80 PLN/ 50 min.
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – zajęcia grupowe 50 PLN /1,5 godz/ os

Regulamin

  1. W przypadku terapii osoby niepełnoletniej należy pobrać i wypełnić deklarację i przesłać ją na adres mailowy:
    anna_lojek@wp.pl       lub  romanlojek@wp.pl
  2. Jeśli Państwo nie możecie uczestniczyć w zajęciach należy poinformować o tym fakcie do godz.18.00 dnia poprzedzającego wizytę.
  3. Jeśli odwołają Państwo spotkanie w dzień wizyty, zostanie potrącona pełna stawka wizyty.