Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Terapia online

§1

Aby skorzystać z pełnego zakresu usług dostępnych w serwisie Liberta, Klient rejestruje się w serwisie zakładając Konto Klienta. W trakcie rejestracji Klient decyduje, jakie dane osobowe na swój temat udostępni Administratorowi danych. Obowiązkowe jest jedynie przekazanie podstawowych danych niezbędnych do zawarcia, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy świadczonej drogą elektroniczną. W celu realizacji umowy dane mogą być przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Administratorem danych osobowych jest Liberta Anna Łojek z siedzibą w Łęczycach (84-218) przy ulicy Podgórnej 37. NIP: 5882048499, REGON: 220607275.

§3

Dostęp do danych osobowych przekazanych przez Klienta ma jedynie ograniczona grupa upoważnionych przez Administratora osób. Dane osobowe oraz treść przesyłanych wiadomości, przekazywane są wybranemu przez Klienta Psychologowi, który świadczy na rzecz Klienta usługę psychologiczną.

§4

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przekazanych danych dostęp do Konta Klienta jest zabezpieczony szyfrowaniem danych SSL oraz indywidualnym hasłem. Klient decyduje (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Klienta), czy chce otrzymywać informację o realizowanych usługach także na swój adres e-mail.

§5

Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy nakazują to przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§6

Klienci mają dostęp do przekazanych przez siebie danych osobowych, mogą je swobodnie modyfikować i usuwać. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych.

§7

Administrator może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi (dane eksploatacyjne), w szczególności:
a) informacje o rozpoczęciu, zakresie i zakończeniu każdorazowego korzystania z usługi,
b) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
d) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie w/w danych.

§8

Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług Administrator nie będzie przetwarzać jego danych osobowych za wyjątkiem tych które:
a) są dopuszczone do przetwarzania na podstawie ustawy lub umowy,
b) są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
c) są niezbędne do rozliczenia usługi albo dochodzenia roszczeń za korzystanie z niej.

§9

W przypadku wysłania do Administratora oświadczenia opiekuna osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, dane opiekuna nie są udostępniane innym podmiotom.

W razie pytań dotyczących zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: anna_lojek@wp.pl