HEG-Biofeedback a terapia migreny

Migrenowe bóle głowy

Przeprowadzono kilka badań i obserwacji dotyczących migrenowych bólów głowy z wykorzystaniem obecnie zaawansowanych technik obrazowania, takich jak fMRI i PET. Dokładna patofizjologia migreny jest nadal niejasna, ale uważa się, że za jej wystąpienie odpowiada tzw. trójdzielny układ naczyniowy. Jest to układ neuronów unerwiający naczynia krwionośne mózgu i pokrywający wszystkie gałęzie nerwu trójdzielnego.

Wykorzystanie metody HEG-Biofeedback w terapii migreny

Najczęstszą przyczyną migrenowych bólów głowy jest stopień dotlenienia mózgu, a co za tym idzie zwężenie i rozszerzenie naczyń mózgowych.Metoda HEG-Biofeedback jest próbowana do zastosowania w neuroterapii i profilaktyce migreny. HEG to skrót od hemoencocefalografii. Jest to nieinwazyjny pomiar i analiza mózgowego przepływu krwi za pomocą podczerwieni. Biofeedback HEG to metoda, która dzięki precyzyjnemu monitorowaniu zmian w miejscowym krążeniu krwi i natlenowaniu umożliwia efektywny trening aktywacji mózgu.

Wyniki prac F. F. Jobsisa wykazały, że światło podczerwone przenika przez skórę i czaszkę i z łatwością dociera do mózgu, co umożliwia pomiary (Science, 1977). Pomiaru można dokonać na dwa sposoby, wykorzystując:

  • Technologia bliskiej podczerwieni (nIR) – nIR HEG mierzy zmiany w lokalnym utlenowaniu krwi mózgowej, a jej pionierem był dr Hershel Toomim.
  • Technologia pasywnej podczerwieni (pIR) – pIR HEG wykorzystuje fakt, że podczas procesów poznawczych obejmujących obszary czołowe, podczas aktywności metabolicznej uwalniana jest energia cieplna w obszarze czołowym (powodując wzrost temperatury), która jest odczytywana przez czujniki podczerwieni.