Test problematycznego używania internetu

Test według Kimberly Young, który może być pomocny w identyfikacji uzależnienia od Internetu.
1.Czy czujesz się zaabsorbowana/y internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślasz o odbytych sesjach Internetowych i/lub nie może doczekać się kolejnych sesji)?
2.Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego przy Internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
3.Czy podejmowałeś/aś wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu?
4.Czy odczuwałeś/aś wewnętrzny niepokój, miałeś/aś nastrój depresyjny albo byłeś/aś rozdrażniony/a wówczas, kiedy próbowałeś/aś ograniczać lub przerwać korzystanie z Internetu?
5.Czy zdarzało Ci się spędzać przy Internecie więcej czasu niż pierwotnie planowałaś/eś?
6.Czy kiedykolwiek ryzykowałeś/aś utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku z ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie?
7.Czy kiedykolwiek skłamałeś/aś swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w celu ukrycia twojego nadmiernego zainteresowania Internetem?
8.Czy używasz Internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?