Mini-QEEG

Badanie MINI-QEEG daje pełniejszy obraz trudności pacjenta niż badanie wykonywane wyłącznie w okolicy centralnej. Dlatego jest przydatna w planowaniu leczenia Biofeedbackiem, gdyż pozwala na indywidualne podejście do pacjenta i obserwację nieprawidłowego przestrzennego rozkładu fal mózgowych oraz dysharmonii lewej i prawej półkuli mózgu.

Pomiar Mini-QEEG nie jest tak dokładny jak QEEG, ponieważ nie robimy tego we wszystkich punktach jednocześnie, a tylko jeden po drugim – np. w dwóch punktach jednocześnie. Jeśli nie mamy urządzeń z połączeniem 2-kanałowym (dostępne osobno u producenta), to możemy zastosować także połączenie 1-kanałowe, czyli przetestować każdy punkt osobno. Metoda ta jest jeszcze bardziej podatna na błędy ze względu na różnicę czasu pomiędzy pomiarami, dlatego ważne jest zapewnienie przynajmniej takich samych warunków – np.: impedancja na tym samym poziomie, to samo zadanie poznawcze.