Biofeedback

Biofeedback to informacja zwrotna dla klienta na temat jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne w organizmie kontrolowane są przez specjalne systemy, które w czasie rzeczywistym zbierają dane z czujników.

Biofeedback wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych borykających się z:

 • Trudnościami w nauce
 • ADHD, ADD
 • Dysleksją
 • Depresją
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Nadmiernym stresem
 • Zaburzeniami snu
 • Zaburzeniami koncentracji
 • Uzależnieniami

Biofeedback to skuteczna metoda leczenia dzieci i dorosłych, która pozwala im poprawić:

 • Działanie pamięci i koncentracji
 • Funkcjonowanie w stresie
 • Regulację emocji
 • Opanowywanie stresu i lęku

RODZAJE TRENINGÓW – ODMIANY BIOFEEDBACKU

EEG Biofeedback (Neurofeedback) – odnosi się do zmian w aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biofeedbackowi klient może świadomie zmieniać wzór fal generowanych przez mózg tak, aby mógł on wpłynąć na funkcjonowanie mózgu.

HEG Biofeedback – bezpieczna metoda monitorowania natlenienia krwi w płacie czołowym. Metoda jest szczególnie zalecana dla pacjentów z ADHD i autyzmem, u których umieszczenie elektrod jest trudne.

RSA Biofeedback – trening łączący procesy samoregulacji w zakresie oddechu i tętna.

SC – elektromodalne pomiary monitorujące aktywność skóry. Miernik ten służy do diagnozowania stresu.