Trening EEG-Biofeedback a poprawa funkcji poznawczych u dzieci z ADHD.

Czy warto diagnozować ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to zaburzenie zachowania charakteryzujące się problemami z: kontrolą uwagi. Wynik to: utrata uwagi nadpobudliwość nadpobudliwość ruchowa Identyfikacja i leczenie dzieci z ADHD jest niezbędne, aby zapobiegać poważnym powikłaniom i minimalizować je. Warto zauważyć, że leki są najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z objawami ADHD. Choć ich skuteczność i bezpieczeństwo są niepodważalne i potwierdzone w literaturze, rodzice dzieci z tym zaburzeniem poszukują alternatywnych metod, wykluczających leczenie farmakologiczne. Z pewnością jedną z najlepszych alternatywnych metod leczenia ADHD jest trening EEG-Biofeedback (neurofeedback).

EEG-Biofeedback a terapia dzieci z ADHD

Biofeedback EEG w leczeniu dzieci z ADHD Objawy słabego pobudzenia korowego obserwuje się u 85-90% pacjentów z ADHD. Dzięki zastosowaniu protokołów EEG-Biofeedback możliwe jest tłumienie zahamowań korowych i podnoszenie wyższych częstotliwości w celu normalizacji zapisów EEG w obszarach odpowiedzialnych za kontrolę uwagi i zachowania. Pozytywny wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę funkcji poznawczych u dzieci z ADHD polega na warunkowaniu instrumentalnym, w ramach którego nagradzane jest pożądane zachowanie. Za pomocą sygnałów zwrotnych dziecko uczy się świadomie zmieniać rytm fal mózgowych. W grach neurofeedback dziecko uczy się wzmacniać pożądane częstotliwości rytmu EEG w trakcie postępów i wyłączać niepożądane częstotliwości w odpowiednich obszarach. W badaniu przeprowadzonym wśród matek dzieci z ADHD i matek dzieci zdrowych stwierdzono, że EEG-Biofeedback jest najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną metodą leczenia.

EEG-Biofeedback a porpawa funkcji poznawczych

Nawet niewielka ilość ćwiczeń EEG-Biofeedback (20 sesji) może poprawić wybrane cechy uwagi i pamięć krótkotrwałą. W skrócie można stwierdzić, że trening EEG-Biofeedback może być skutecznym sposobem wspierania terapii także innych dzieci z ADHD. Na uwagę zasługuje także jedno badanie, które pokazuje pozytywny wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę funkcji poznawczych u dzieci. Naukowcy doszli do wniosku, że powinien on stanowić element kompleksowego leczenia dzieci chorych na tę chorobę. Ponadto czujnik HEG może być również stosowany w neurofeedbacku. Nie wymaga stosowania dodatkowych czujników i elektrod, a także past i żeli ściernych. Jest to z pewnością istotna zaleta dla pacjentów z ADHD.