Trening Umiejętności Społecznych

WASZTATY TUS -GRUPOWE

Trening umiejętności społecznych (TUS) to metoda opracowana przez Goldsteina w oparciu o teorię poznawczo-behawioralną uczenia się społecznego. Został opracowany jako narzędzie do pracy z osobami z lekką niepełnosprawnością intelektualną iz czasem przystosował się do potrzeb osób z autyzmem. Głównym zadaniem treningu umiejętności społecznych jest nauczenie prawidłowych zachowań społecznych. Plan służy do rozwijania umiejętności w ukierunkowany i zaplanowany sposób poprzez modelowanie, odgrywanie ról, informacje zwrotne i transfer, czyli od sytuacji szkoleniowych do uogólniania codziennego życia. To odpowiedź na trudności społeczne, z jakimi borykają się osoby ze spektrum autyzmu. Raport NAC (National Autism Center) z 2015 r. wykazał, że metody leczenia oparte na modelowaniu, odgrywaniu ról, scenariuszach i historiach społecznych są skuteczne dla osób ze spektrum autyzmu, co zostało potwierdzone badaniami.

Uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych to nie tylko okazja do nauki umiejętności społecznych, ale także miejsce spotkań z kolegami i relacji międzyludzkich. Pozwala to młodym ludziom ze spektrum autyzmu na uzyskanie wielu korzyści, które wykraczają poza korzyści wynikające z celów treningowych. Zajęcia z treningu umiejętności społecznych są dla młodych ludzi bezpieczną bazą i miejscem do rozmowy o swoich trudnościach lub własnych problemach. Zazwyczaj te zajęcia są dla młodzieży z ASD pierwszym pozytywnym doświadczeniem rówieśniczym. Uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych to także doskonała okazja do budowania relacji rówieśniczych. Podczas szkolenia można nawiązać wieloletnią przyjaźń. To miejsce, w którym podobni ludzie, ludzie w tym samym wieku, mają podobne doświadczenia i zmagają się z podobnymi trudnościami.

Dzięki relacjom nawiązanym podczas szkolenia młodzi ludzie są szkoleni w zakresie odpowiedniego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, nie tylko omawiając ważne kwestie, ale także inscenizując w formie odgrywania ról. Ta forma bezpośredniego doświadczenia jest łatwiejsza do zapamiętania i stanowi podstawę umiejętności, które można wykorzystać w życiu codziennym.

Podczas szkolenia młodzi ludzie poprawią swoje negatywne doświadczenia związane z uczestnictwem w sytuacjach społecznych, zmniejszając tym samym związane z tym napięcie i zwiększając poczucie własnej wartości.

Interakcja z rówieśnikami odbywa się w kontrolowanym i odgórnym środowisku, dzięki czemu łatwiej jest odpowiedzieć poprawnie.

Dla młodych ludzi jest to doskonała okazja do kultywowania umiejętności pracy zespołowej, kultywowania prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Ponadto TUS (Trening Umiejętności Społecznych) uczy również radzenia sobie z emocjami. Uczestnicy otrzymają wiele informacji zwrotnych i wsparcia – od trenera i innych członków zespołu. To dla nich szansa na naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Treningu Umiejętności Społecznych obszary oddziaływania:

 • w problemach kontroli emocji i zachowań , zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie
 • trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią
 • ADHD, ADD, zespołem Aspergera
 • trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych
 • kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe

Spotkania raz w tygodniu po 1,5 godziny w grupach 2-6 osobowych.

Przykładowa tematyka zajęć.

 • Poznajmy się – budowanie klimatu bezpieczeństwa w grupie
 • Tworzymy grupę – ustalamy zasady
 • Ćwiczenia wstępne i budujące emocje
 • Rozpoznajemy i nazywamy uczucia
 • Wyrażamy uczucie swoje i szanujemy uczucia innych
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Uczymy się lepiej rozumieć siebie i innych
 • Opanowujemy i przezwyciężamy złość
 • Dlaczego zachowujemy się agresywnie
 • Używanie agresji, grupa, a przemoc
 • Eliminowane zachowań agresywnych w grupie i poza nią