Szkoła dla rodziców i opiekunów

Jeśli masz trudności z „dogadaniem” się ze swoim dzieckiem. Masz wrażenie, jakby „obcy” porwali je, a ty stoisz z rozłożonymi rękami i nie wiesz, co zrobić. Jeżeli dziecko, cię nie słucha. Jeżeli cię nie szanuje. Zapraszamy.

Skorzystaj z naszych warsztatów.

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nabycie umiejętności porozumiewania się, wymiany doświadczeń, refleksja nad systemem wychowania.

Kochaj i wymagaj.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Metoda
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych. Również wymiana doświadczeń między uczestnikami stanowi formę uczenia się. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 16 osób).

Czas trwania – 8 spotkań 2 godz.

Tematyka zajęć

 • świadomość własnych celów wychowania,
 • poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka,
 • naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach,
 • umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań,
 • zachęcanie dzieci do współpracy,
 • wspólne rozwiązywanie konfliktów,
 • poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,
 • wspieranie samodzielności dzieci,
 • uwalnianie ich od grania ról
 • wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Adresaci programu

 • rodzice
 • nauczyciele, wychowawcy
 • katecheci, duszpasterze, siostry zakonne
 • pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci
 • profesjonaliści zainteresowani tematyką warsztatów
 • osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

Tematyka zajęć:
Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Koszt udziału.
350zł / os
600zł/para

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.
Koszt udziału
350zł /os.
600zł/ para
warunkiem uczestniczenia w części II jest konieczność ukończenia części I-szej

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów.
Koszt udziału
350zł / os.
600zł/ para
warunkiem uczestniczenia w części III jest konieczność ukończenia części II