Zespół Aspergera

Objawy zespołu Aspergera u niemowlaka

W okresie niemowlęcym już mogą pojawić się pierwsze objawy zespołu Aspergera. Niemowlęta w tym okresie:

 • mogą być lękliwe i płaczliwe;
 • mogą wykazywać nadmierne lub niedostateczne reakcje na bodźce dźwiękowe, zapachowe, dotykowe;
 • mogą być nadruchliwe i bardzo absorbujące.

Cechą szczególną u niemowląt z zespołem Aspergera jest niechęć do przytulania, nawet do najbliższych im osób – przy próbie przytulenia prężą się i płaczą. Ponadto mogą występować inne objawy:

 • słaby kontakt wzrokowy z otoczeniem;
 • często reagowanie strachem przed obcymi;
 • brak zainteresowania przedmiotami – niemowlę z Aspergerem nie wyciąga rączek po zabawkę, nie jest zainteresowane pokazywanymi mu przedmiotami.

Jak objawia się zespół Aspergera u 2-3-latków?

Autyzm dziecięcy, w tym zespół Aspergera, to zaburzenie rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego. Dwu-, trzylatki z zespołem Aspergera inaczej widzą świat. Objawy zespołu Aspergera u małych dzieci:

 • nie lubią zmian, lubią rytuały, zwłaszcza w najprostszych, codziennych czynnościach, np. muszą chodzić na spacer zawsze tą samą trasą, wkładać ubrania w stałej kolejności, wykonywać te same czynności przed zaśnięciem;
 • mają swoje ulubione potrawy i spożywają je w tej samej, stałej kolejności, np. najpierw ziemniaki, później mięso, a na końcu surówkę. Układ składników obiadu również nie jest przypadkowy – nie mogą się one ze sobą stykać;
 • nie akceptują zmian – długo oswajają się z nowymi sytuacjami, rzeczami.
 • lubią sztywne reguły gier i zabaw – reagują złością i niezrozumieniem na wszelkie odstępstwa od ustalonych zasad.

Przedszkolak z zespołem Aspergera, czyli 3-6-latki

To zaburzenie ze spektrum autyzmu jest często diagnozowane właśnie w przedszkolu. Objawy zespołu Aspergera u przedszkolaków dotyczą m.in. ich kontaktu z rówieśnikami. Dzieci z tego typu zaburzeniem wykazują niewłaściwe zachowania w kontakcie z rówieśnikami, np. liżą, wąchają lub biją inne dzieci. Unikają spontanicznych kontaktów, nie potrafią podtrzymać prostej rozmowy.

Pozostałe objawy zespołu Aspergera u przedszkolaków:

 • trudne emocje – dziecko reaguje nadmiernym gniewem, agresją, niepokojem na sytuacje, które wymykają się im spod kontroli;
 • obsesyjne dążenie do stałości, np. stale wracają do tego samego zagadnienia lub tematu w trakcie rozmowy;
 • specyficzne uzdolnienia i zainteresowania (zwykle w jednej dziedzinie). Na przykład potrafią wyrecytować rozkłady jazdy autobusów lub obliczać trudne  (jak dla dziecka w tym wieku) zadania matematyczne, dość wcześnie zaczynają rozpoznawać cyfry, litery, fakty;
 • zaburzenia motoryki (problem z rysowaniem, kolorowaniem);
 • dosłowne rozumienie wypowiedzi – nie potrafią zrozumieć przenośni, metafor.

Objawy zespołu Aspergera u uczniów

Dzieci z zespołem Aspergera w wieku szkolnym mają problemy z koncentracją uwagi, a co za tym idzie trudności w nauce. Uczeń z Aspergerem:
 • ma obsesyjne zainteresowania, pochłaniające cały jego czas i uwagę;
 • nie radzi sobie z nieoczekiwanymi zmianami i sytuacjami;
 • ma problem z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami – nie potrafi utrzymać przyjaźni;
 • Bardzo często jest odizolowane od otoczenia, odrzucone przez rówieśników (np. kolegów w klasie);
 • potrafi nawiązać bardzo dobre kontakty z osobami dorosłymi;
 • ma deficyty w zakresie mowy;
 • ma deficyty motoryki małej (niewyraźnie pisze, niedokładnie koloruje itp.);
 • jest nadmiernie ruchliwy;
 • unika kontaktu wzrokowego.

Test na Zespół ASPI dla dorosłych

 Ten test nie powinien być traktowany jak profesjonalna diagnoza.

Kilka pytań może mieć charakter czysto badawczy i nie muszą one mieć związku ze spektrum autystycznym. Quiz zawiera również pytania kontrolne, które służą do oceny szczerości udzielonych odpowiedzi. 

http://tiny.pl/gndlt